PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hondenuitlaatservice Jessa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondenuitlaatservice Jessa, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hondenuitlaatservice Jessa verstrekt. Hondenuitlaatservice Jessa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HONDENUITLAATSERVICE JESSA GEGEVENS NODIG HEEFT
Hondenuitlaatservice Jessa verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Hondenuitlaatservice Jessa uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HONDENUITLAATSERVICE JESSA GEGEVENS BEWAART
Hondenuitlaatservice Jessa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Hondenuitlaatservice Jessa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Hondenuitlaatservice Jessa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hondenuitlaatservice Jessa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Hondenuitlaatservice Jessa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hondenuitlaatservice Jessa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

16 | P a g i n a
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hondenuitlaatservice Jessa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hondenuitlaatservice Jessa heeft hier geen invloed op.
Hondenuitlaatservice Jessa heeft Google geen toestemming gegeven om via Hondenuitlaatservice Jessa verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hus-jessa.nl. Hondenuitlaatservice Jessa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Hondenuitlaatservice Jessa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hondenuitlaatservice Jessa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hondenuitlaatservice Jessa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hondenuitlaatservice Jessa op via info@hus-jessa.nl. Hondenuitlaatservice Jessa is een website van Hondenuitlaatservice Jessa. Hondenuitlaatservice Jessa is als volgt te bereiken:
– Postadres: Postelse Hoeflaan 116, 5042 KL Tilburg
– Vestigingsadres: Postelse Hoeflaan 116, 5042 KL Tilburg
– Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76748537
– Telefoon: 06 487 53 320
– E-mailadres: info@hus-jessa.nl