De Geschiedenis van de Hond

De hond stamt waarschijnlijk af van de grijze wolf. De eerste aantoonbare relatie van de wolf met de mens is omstreeks 10.000 tot 15.000 jaar geleden. Het is niet zeker of dat de mens toenadering tot de wolf heeft gezocht, of dat de wolf toenadering tot de mens heeft gezocht. Beiden hadden in ieder geval voordeel van de kennismaking. De wolven leerden dat het gunstig was om in de buurt van rondtrekkende mensen (nomaden) te verblijven. De wolven aten de voedselresten van de mens in tijden van schaarste en de mens leerde dat het voordelig was om de eigenschappen van de wolf te gebruiken voor bijvoorbeeld de jacht en bewaking.

De wolf is een sociaal dier. Hij leeft, net als de mens, in groepsverband (roedel), met een sociale rangorde, waarbij bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Dit maakte het dier aantrekkelijk als gezelschapsdier, waarbij de wolf de mens als leider beschouwde.

Omdat de gewenste eigenschappen van continent tot continent en van streek tot streek sterk verschilden, zijn de diverse richtingen in de gebruikseigenschappen ontstaan. Hiermee was de basis gelegd voor de verschillende rasgroepen. Door steeds die “honden” te selecteren die voor het doel het meest geschikt waren en deze met elkaar te laten paren, ontstond er langzaam maar zeker de soort hond die men wenste. Door steeds maar weer de grootste met de grootste, de kleinste met de kleinste, de kortste poten met de kortste poten, de platste snuit met de platste snuit enzovoort, te laten paren zijn de diverse rassen ontstaan.

Belangrijk daarbij is de wetenschap dat de soort (Canis) ontstaan is door natuurlijke evolutie en dat de verschillende hondenrassen (Canis Lupus Familiaris) enkel en alleen zijn ontstaan door selectie op gewenste eigenschappen. Dit betekent dat onze honden, in al hun verscheidenheid, nog steeds qua evolutie op een gelijk niveau staan met hun oorsprong de wolf (Canis Lupus).

Oudheid

In het oude Egypte tonen wandschilderingen aan, dat de mens destijds veel gebruik maakte van dieren, bijvoorbeeld voor de jacht. Behalve honden werden ook diersoorten die we vandaag niet meer als gedomesticeerde dieren kennen, zoals hyena’s, door de Egyptenaren gehouden.

Middeleeuwen

In de middeleeuwen werden honden niet meer alleen gehouden voor de jacht, lasten te dragen of om te waken, maar ook als gezelschapsdier. Tijdens de middeleeuwen gingen mensen de hond als een soort statussymbool beschouwen. De hond verschafte de mens aanzien. Men begon om die reden op het uiterlijk van de hond te letten. Dit leidde tot de oprichting van de eerste kennelclubs en rasverenigingen. (Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond)

Hondenuitlaatservice Tilburg

Vandaag de dag zijn er honden in allerlei soorten en maten. Er zijn nu meer dan 400 hondenrassen. Zij behoren nog wel allemaal tot één soort, hetgeen betekent dat alle rassen met elkaar gekruist kunnen worden en zo vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Allemaal zijn zij door de mens gefokt. Dit betekent dat de mens telkens beslist welke hond met welke hond wordt gekruist, afhankelijk van de gewenste eigenschappen. Tegenwoordig bestaat er een ware honden-industrie aangaande het fokken van honden, die de hond aanpast aan de eisen en wensen van de mens.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.