Beroepen die een Hond kan doen

Een hond kan ingezet worden voor meerdere dingen, bijvoorbeeld:

  • Gezelschapshond
  • Politiehond
  • Blindengeleidehond
  • Signaalhond
  • Reddingshond
  • Hulphond

Hieronder een uitleg per soort hond wat het ongeveer inhoudt.

Gezelschapshond

Dit soort hond kan betrekking hebben op iedere hond die uitsluitend voor het plezier gehouden wordt.

Politiehond

Hondenuitlaatservice Tilburg

Dit is een hond die door de politie gebruikt wordt bij het uitvoeren van politietaken zoals het opsporen van misdrijven en het handhaven van de openbare orde. Ook honden in dienst bij particuliere bewakingsdiensten worden soms aangeduid met de term politiehond; degenen die ermee werken worden aangeduid als hondengeleider. De Belgische hoofdcommissaris van Gent, Ernest Van Wesemael, is de geestelijk vader van de hondenbrigades. Eind 19de eeuw woonden er in Gent 170.000 mensen en beschikte de politie over 111 bewakers voor de nachtdienst. Omdat er geen geld voor meer mensen was, kreeg de commissaris in 1898 toestemming drie honden aan te schaffen. Het succes was snel duidelijk, en in 1910 had de politie van Gent dertig honden. Het korps werd een voorbeeld voor politiekorpsen in binnen- en buitenland. Ook buiten politiekorpsen kwam er meer aandacht voor het africhten van honden voor bewakingsfuncties.

Er wordt verschil gemaakt tussen bewakingshonden, speurhonden en de AOT-honden.

Bewakingshonden assisteren bij de dagelijkse bewaking of bij het optreden van de Mobiele Eenheid. Politiehonden zijn afgericht om agressief te reageren op commando. Voordat de honden worden getraind worden ze uitgebreid op karakter getest waarbij kalmte en betrouwbaarheid belangrijke eigenschappen zijn. Na hun training behoren ze alleen te doen wat hun begeleider ze opdraagt.

Speurhonden zijn te onderscheiden in dieren die zijn afgericht in het herkennen van geuren. Er zijn honden die aanslaan op menselijke geur, drugs, explosieven of brandversnellers. Speurhonden hebben elk hun specialiteit en kunnen niet zomaar voor het herkennen van andere geuren worden ingezet. Speurhonden menselijke geur worden veel ingezet bij het oplossen van misdrijven. Geuridentificatie door honden gold tot 2007 als bewijs in rechtszaken. Er zijn ook honden speciaal afgericht op herkennen van lijkengeur. Voor drugs- en veiligheidscontroles worden speurhonden drugs en speurhonden explosieven gebruikt.

AOT-honden behoren tot een aanhoudings- en ondersteuningsteam. Ze worden gebruikt bij het arresteren van verdachten met waarschijnlijk een vuurwapen. Ze worden ingezet in een gebouw of op een terrein waar, afgezien van het arrestatieteam en de verdachten, geen andere personen aanwezig zijn. Ze zijn erop getraind om geen geluid te maken en, na losgelaten te zijn, personen te zoeken en te bijten.

Blindengeleidehond

Dit zijn assistentiehonden die speciaal zijn geselecteerd en getraind om blinden en zwaar slechtzienden veilig door het verkeer en langs obstakels te leiden, zoals containers, op de stoep geparkeerde fietsen, laaghangende takken of zonweringen. Zo kunnen de baas en de hond overal veilig langs en onder door.

Signaalhond

Dit zijn assistentiehonden die speciaal zijn geselecteerd en getraind om dove en slechthorende mensen te assisteren. Ze attenderen hun bazen op belangrijke geluiden zoals deurbelrookalarm, passerend verkeer, het roepen van de naam, gehuil van babytelefoon of een wekker.

Dit gaat als volgt te werk:

De hond hoort een geluid à de hond loopt naar zijn baas en tikt zijn baas aan à de baas weet dan, dat de hond een geluid heeft waargenomen waar hij op is getraind à de baas volgt zijn hond, die hem naar de geluidsbron brengt

Het voordeel van een signaalhond boven een technisch wek- en waarschuwingssysteem is dat een hond niet alleen bij de dove thuis maar ook op straat of andere plaatsen kan waarschuwen voor geluiden.

Reddingshond

Hondenuitlaatservice Tilburg

Dit is een hond die getraind is om te assisteren bij reddingsoperaties. Reddingshonden kunnen worden ingezet bij het vinden van slachtoffers. Bij een aardbeving, als er mensen onder het puin bedolven liggen, maar ook verdwaalde kinderen kunnen door een reddingshond worden opgespoord.

Hulphond

Hondenuitlaatservice Tilburg

Dit is een hond die als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) helpt. Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden.

Een ADL-hulphond helpt iemand met een lichamelijke beperking bij Activiteiten in het Dagelijks Leven. Hij assisteert bij allerlei dagelijks voorkomende handelingen, zoals het openen en sluiten van deuren en gordijnen, het uittrekken van kleding, het leeghalen van de wasmachine of het oprapen en aangeven van voorwerpen. Een ADL-hulphond kan helpen bij het boodschappen doen en bij de kassa een portemonnee aangeven. Eenmaal thuis kan hij lift- en lichtknoppen bedienen, kastjes openmaken en helpen bij het opbergen.

Een PTSS-hulphond is een signaleringshond met extra gevoeligheid voor stress die wordt veroorzaakt door traumatische ervaringen. Deze hulphond helpt veteranen en andere geüniformeerde beroepskrachten, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden. Een PTSS-hulphond leert de opbouw van stress te herkennen in fysieke uitingen, zoals het trillen van een knie. Bovendien houdt hij zijn baas, door het reflecteren van zijn gedrag, een spiegel voor wanneer hij onrustig of zenuwachtig is. Omdat het zintuiglijke waarnemingsvermogen van een hond vele malen groter is dan dat van een mens, voelt een hond een verandering in spanning, woede of verdriet eerder aan dan zijn baas. Hij zorgt bij dreigende escalaties van dergelijke emoties voor ontspanning en afleiding van de situatie door zijn baas aan te raken, zijn kop op schoot te leggen of hem aan te duwen met zijn neus.

Een Epilepsie-hulphond is een signaleringshond die erop getraind is om te handelen als zijn baas een aanval krijgt en hem helpt tijdens en na de aanval. Hierdoor biedt de hulphond een groot gevoel van veiligheid en vermindert de afhankelijkheid van anderen. Bovendien kan een Epilepsie-hulphond letsel voorkomen doordat sommige honden hun baas tijdig waarschuwen voor een op handen zijnde aanval. Doordat dit de cliënt zelfvertrouwen en rust geeft, kunnen de epileptische aanvallen afnemen in hevigheid en/of frequentie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.